OÜ Maamõõdubüroo 4X4 on geodeetiliste ja maakorralduslike töödega  1997.aastast tegutsev ettevõte. Maakorralduslikke tõid teostab Marko Siigla ( litsents 660 Ma-k)

MAAKORRALDUSLIKUD TÖÖD
1. Katastriüksuste jagamine ja liitmine
2. Naaberkatastriüksuse piiride muutmine
3. Piirimärkide otsimine ja taastamine maastikul
4. Piiride määramine ja täpsutamine maastikul.
GEODEETILISED TÖÖD
1. Geodeetiliste alusplaanide mõõdistamine
2. Ehitusjärgsed mõõdistused
 
KONSULTATSIOON JA ASJAAJAMINE
1. Abistamine dokumentide esitamisel kohalikule omavalitsusele ja Maa-Ametile
2. Nõuanded , ettepanekud ja soovitused seoses tehtavate toimingutega.