Maamõõdubüroo 4X4

Firma on asutatud aastal 1996.

TEGEVUSVALDKONNAD
- Topo-geodeetilised uuringud
- Geodeetiliste alusplaanide mõõdistamine projektide ja detailplaneeringute jaoks

KATASTRIMÕÕDISTUS
- Katastriüksuste erastamise, tagastamise, munitsipaalomandisse vormistamise, hoonestusõiguse seadmise, liitmise, jagamise, piirimärkide taastamise ja piiride korrigeerimise toimingud.

TEGEVUSLITSENTSID
Maakorraldustööd  286 MA-k
Geodeetilised- ja kartograafilised tööd 754 MA

KONSULTATSIOON